beelddenkers.png

De Davis® methode

Ronald Davis

De methode is ontwikkeld door Ronald Davis. Hij ontdekte op 38-jarige leeftijd toevallig dat hij iets aan zijn eigen dyslexie kon doen. Hij merkte dat, als hij bewust een specifieke manier van waarnemen gebruikte, hij zonder moeite kon lezen. Na deze ontdekking deed Ronald Davis, samen met een team van psychologen, artsen en pedagogen, onderzoek naar de oorzaak van dyslexie. Uit dit onderzoek bleek dat een Davis® counseling ook problemen op andere gebieden kan corrigeren, zoals dyscalculie en ad(h)d . De oorzaak van de leerproblemen is de andere manier van waarnemen. De manier waarop een beelddenker informatie tot zich neemt.

Davis® methode

De Davis® methode bestrijdt niet de symptomen, veroorzaakt door beelddenken, maar gaat heel gericht met de oorzaak van het probleem aan de slag en maakt gebruik van de creatieve mogelijkheden die een beelddenker heeft.

Sinds 1985 wordt de Davis® methode in Amerika en Europa toegepast. Het is een individuele counseling die wordt aangepast aan de beelddenker en zijn of haar specifieke leer- en leefproblemen.

Een Davis® counseling mag alleen aangeboden worden door gecertificeerde counselors.

Wat houdt een Davis® counseling in:

  • Het is een individuele counseling en zal ongeveer 25 - 30 uur in beslag nemen, verspreidt over meerdere weken.
  • Er wordt gestart met een gesprek waarin vastgesteld wordt op welk gebied de gaven van een cliënt liggen en waar de knelpunten zich bevinden. In overleg worden de doelen van de counseling vastgesteld.
  • De cliënt leert om de waarneming vanuit het juiste punt te laten plaatsvinden, zodat het lezen, rekenen en de communicatie niet vervormd worden.
  • De samenwerking van de hersenhelften komt in balans (zie hersenhelften).
  • De cliënt gaat samen met de counselor op zoek naar de aanleiding, dit noemen we de trigger, die de verwarring of desoriëntatie veroorzaakt. Dit kunnen letters zijn, leestekens, cijfers, woorden of begrippen maar ook bepaalde situaties.
  • Tijdens de counseling worden deze triggers meester gemaakt, gemasterd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onder andere klei, waardoor de cliënt zijn/ haar eigen betekenis kan uitbeelden en zich zo het woord, cijfer, begrip of situatie eigen kan maken.

De afsluiting bestaat uit:

  • Een eindverslag en het geven van handreikingen voor verdere zelfstudie.
  • Een mogelijke vervolgafspraak.
  • Indien nodig een afspraak met andere betrokkenen zoals ouders en/of leerkrachten.

 

When you change the way you look at things,

The things you look at change

Dr Wayne Dyer