delft.png

De Human Givens methode

Wie wil dat niet: een zorgeloos leven, emotioneel welzijn en helder kunnen denken.

Zorgen, stress, examenvrees, woede of angst. Iedereen komt er weleens mee in aanraking, Als deze situaties je leven gaan beheersen dan wordt dit een probleem.

Human Givens methode

Het is een gegeven dat ieder mens in aanleg  behoeften en  vermogens of gaven heeft. Naast de fysieke behoeften zoals eten, warmte en onderdak hebben we ook op emotioneel gebied behoeften. Ieder mens heeft behoefte aan veiligheid, aandacht, controle, uitdaging en verbinding met onze omgeving. Ons leven moet zinvol zijn en een doel hebben.

Onze aangeboren gaven waarmee wij deze behoeften kunnen vervullen zijn onder andere het vermogen om contact te maken met anderen, ons in te leven en te leren, problemen op te lossen, dingen te onthouden, vooruit te kijken en te plannen, onze verbeelding effectief in te zetten en een stap terug te doen om objectief naar onszelf te kijken.

Dit zijn de menselijke gaven, de ‘Human Givens’ en vormen de kern van de Human Givens methode.

In balans

Het is voor ons lichamelijk- en geestelijk welzijn van belang dat wij onze vermogens op een goede manier kunnen inzetten om deze behoeften te vervullen. Dit is niet altijd mogelijk. De omgeving  kan hiervan een oorzaak zijn (bijvoorbeeld bij pesten)  maar ook het niet, of niet op een handige manier gebruiken van de gaven. Hierdoor kunnen onze denk- en gedragspatronen veranderen van opbouwend naar afbrekend. We  raken uit balans en dit kan de oorzaak zijn van vele klachten op zowel lichamelijk- als geestelijk gebied.

Deze klachten kunnen zich onder andere op de volgende manieren uiten: communicatieproblemen, concentratieproblemen, gevoel van minderwaardigheid, (faal)angst, spanning, slaapgebrek, stress, paniekaanvallen, fobieën, boosheid, obsessies of trauma.

Technieken

De Human Givens aanpak combineert therapeutische technieken met de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen, onder andere de ontwikkelingen op biologisch, psychologisch en neurologisch gebied.

De technieken die gebruikt worden zijn gericht op het aanbrengen van verandering in de soms ingesleten en  afbrekende gedrags- en denk patronen. Deze patronen zijn ontstaan door onvervulbare behoeften en/of het niet optimale gebruik van de gaven. 

De technieken die gebruikt worden zijn onder andere: ontspanningstechnieken, geleide verbeelding, metaforen en  in gedachten oefenen van toekomstige- en gewenste veranderingen. Deze technieken zorgen voor: rust, afstand nemen van het probleem en het omzetten van de afbrekende denk- en gedragspatronen in opbouwende. Hierdoor is de aanpak kort, praktisch en toekomstgericht.

Sessies

De Human Givens sessies zijn:

  • beperkt in aantal, 3 - 6 sessies
  • kortdurend, ongeveer 1 uur per keer
  • respectvol
  • praktisch
  • toekomstgericht

Het gaat niet om waar je vandaan komt maar waar je naar toe gaat.
Ella Fitzgerald