beelddenkers.png

Kenmerken beelddenkers

Algemeen:

 • Lijkt intelligent en helder, maar is niet in staat om op basisniveau te lezen, te schrijven of te spellen.
 • Is niet ver genoeg achter of zwak genoeg voor gerichte hulp.
 • Komt mondeling beter uit de verf dan schriftelijk.
 • Heeft weinig zelfrespect.
 • Heeft aanleg voor sport, creatieve- en/of technische vakken.
 • Lijkt vaak weg te dromen en verliest de tijd uit het oog.
 • Heeft voor complexe situaties vaak snelle en efficiënte oplossingen.

Zien, lezen en spellen

 • Klaagt over hoofdpijn, maagpijn of duizeligheid tijdens lezen.
 • Raakt verward door letters, getallen, woorden, volgorde of verbale uitleg.
 • Lezen en schrijven wordt gekenmerkt door herhalingen, toevoegingen, verplaatsingen, en vervangingen.
 • Omkeringen van letters, getallen en/of woorden.

Horen en spreken

 • Hoort geluiden harder dan ze zijn, hoort dingen die niet gezegd zijn.
 • Wordt gemakkelijk afgeleid door geluiden.
 • Heeft moeite om gedachten om te zetten in woorden.
 • Spreekt stokkend, maakt zinnen niet af, stottert onder spanning.
 • Verplaatst zinsdelen, woorden en lettergrepen tijdens spreken.

Schrijven en motorische vaardigheden

 • Moeite met schrijven, ongebruikelijke pengreep, handschrift wisselt of is onleesbaar.
 • Motorisch onhandig.
 • Moeite met links/rechts of boven/onder.
 • Juist handig in techniek.

Wiskunde en tijdsgevoel

 • Moeite met algebra en hogere wiskunde.
 • Gebruikt trucjes om berekeningen uit te voeren.
 • Kent antwoorden maar kan die niet verwoorden of op papier zetten.
 • Kan niet goed met geld rekenen.
 • Kan niet goed klok kijken. Problemen met tijdsindeling en op tijd komen.

Geheugen en kennis

 • Heeft een uitstekend lange termijn geheugen als het gaat om ervaringen, locaties en gezichten.
 • Kan moeilijk volgorde onthouden.
 • Denkt voornamelijk met beelden en gevoel.

Gedrag en gezondheid

 • Buitengewoon ordelijk of wanordelijk.
 • Kan de clown van de groep zijn of zeer stil.
 • Is met betrekking tot bepaalde vaardigheden zeer vroeg of zeer laat bv veters strikken.
 • Sterk gevoel voor rechtvaardigheid, streeft naar perfectie.

 

"Op de een of andere manier leren we wie we werkelijk zijn en vervolgens leven we met die uitkomst."

Elanor Roosevelt