delft.png

Ons brein

Ons brein bestaat uit 3 delen

  • het reptielen brein
  • het limbische systeem
  • de neocortex

 

onsbrein

 

Het reptielenbrein

Dit is het oudste gedeelte van onze hersenen, hier worden de reflexmatige  lichaamsbewegingen, de bloedsomloop en de ademhaling aangestuurd.

 

Het limbische systeem

Dit is het regelcentrum dat informatie vanuit onze zintuigen ontvangt en verwerkt.
Het is betrokken bij ons geheugen, emoties en gedrag.
Ervaren wij een situatie als gevaarlijk, dan zorgt de amygdala dat wij zonder nadenken reageren.

De amygdala (amandelvormig deel in het limbische systeem) zet ons  alarmsysteem in werking en zorgt ervoor dat wij  kunnen overleven.
Het zet aan tot de aanmaak van  hormonen die ons lichaam in staat stellen direct te reageren door te vechten of te vluchten. We hebben op dat moment niets aan helder en logisch denken, om die reden wordt  de neocortex tijdelijk uitgeschakeld.

 

De neocortex

De neocortex is ons denkende brein en  bestaat uit 2 helften, een linker en een rechter hersenhelft.

 

HersenModel modkopie 2 

De meeste mensen gebruiken beide hersenhelften afwisselend. Bij onze geboorte echter is de rechter hersenhelft dominant. Wij zijn dan alleen in staat om in beelden te denken. Dit wordt beelddenken genoemd of ook wel het non-verbaal denken, of het visuele leersysteem. Tussen  het vierde- en elfde jaar, ontwikkelt het verbale denken zich, ook wel het woorddenken of het verbale  leersysteem genoemd. Deze ontwikkeling gaat echter niet bij iedereen gelijk op. Sommige mensen blijven voornamelijk non verbaal denken, dit zijn beelddenkers.
Anderen denken voornamelijk verbaal, dit zijn de zogenaamde woorddenkers.
Beelddenkers zijn vaak creatief, zintuiglijk, (over-)gevoelig en intuïtief.

Helaas zijn ons onderwijs en de maatschappij gebaseerd op het verbale leersysteem.
Dit houdt in dat er  weinig of geen rekening wordt gehouden met beelddenkers. Als de hersenen een voorkeur hebben voor het visuele leersysteem, dan kan dit tot stress situaties, boosheid of faalangst leiden. Hierdoor wordt ons alarmsysteem (de amygdala) geactiveerd  en ons helder denken (de neocortex) uitgeschakeld.

Dit is meestal de oorzaak van  allerlei problemen op school, op het werk of in de omgang met anderen.

inBalans

Met behulp van de Davis® methode traint de beelddenker onder andere de samenwerking van de verschillende hersenonderdelen, zodat deze waar nodig, snel en  afwisselend ingezet kunnen worden.

De korte, toekomstgerichte Human Givens methode zorgt voor een snel  helder denken en emotioneel welzijn.

Beide methodes bewerkstelligen dat de verschillende onderdelen van de hersenen  in balans komen, waardoor er een samenwerkend systeem ontstaat, dat ons in staat stelt op school en in de maatschappij  optimaal te functioneren.