De Davis® methode

Over dyslexie zijn veel verschillende theorieën in omloop. Dit heeft als resultaat dat er ook veel verschil is in de manier waarop men met dyslexie omgaat.

Tijdens mijn jaren voor de klas merkte ik dat veel manieren niet goed werkten. Leerlingen werden onzeker of voelden zich letterlijk dom.

Toen ik jaren geleden in aanraking kwam met de Davis® methode was ik meteen enthousiast. Ik kwam tot de ontdekking dat Davis als ervaringsdeskundige een methode heeft ontwikkeld die de oorzaak van dyslexie aanpakt en niet de symptomen.

Wat is de kracht van de Davis® methode?

De Davis® methode bestaat al sinds 1982 en wordt inmiddels wereldwijd in meer dan 40 landen we toegepast.

De Davis®  methode sluit aan op de manier waarop beelddenkers denken en leren en bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

 • leren focussen (concentreren)
 • evenwichtsoefeningen
 • werken met klei, zodat de beelddenker eigen beelden kan maken bij de beeldloze woorden
 • door gebruik te maken van verschillende technieken gaan de verschillende hersenonderdelen goed samenwerken

Voor dyscalculie en AD(H)D heeft Davis een aanvulling gemaakt op deze basismethode. Voor beeldloze rekenwoorden en -begrippen worden eigen beelden gemaakt. Zoals het woord plus, min en is gelijk, maar ook voor begrippen als veranderen, consequentie, orde en volgorde.

Wat houdt de Davis® counseling in?
 • een individuele counseling van 25 – 30 uur
 • werkt alleen voor gemotiveerde beelddenkers
 • kan over meerdere weken verspreid worden
 • tijdens het startgesprek worden doelen vastgesteld
 • de samenwerking van de hersenonderdelen komt in balans
 • de cliënt gaat samen met de counselor op zoek naar de aanleiding, dit noemen we de trigger, die de verwarring of desoriëntatie veroorzaakt. Dit kunnen letters zijn, leestekens, cijfers, woorden of begrippen maar ook bepaalde situaties.
De afsluiting bestaat uit:
 • een eindverslag en het geven van handreikingen voor verdere zelfstudie.
 • indien gewenst een vervolgafspraak van 1 dagdeel.
 • indien nodig een afspraak met leerkrachten.
Dyslexie voorkomen!

Davis heeft ook een methode ontwikkeld voor de basisschool om de problemen bij beginnende lezers te voorkomen, waardoor alle leerlingen goed kunnen leren lezen. De DLS (Davis Leer Strategieën).

Tijdens een korte, praktische cursus leren leerkrachten hoe ze de Davis® strategie naast de reguliere methode kunnen inzetten bij groep 2, 3 en 4 van de basisschool.

Een andere kijk op dyslexie

Davis kijkt op een heel andere manier naar dyslexie. Hij ziet dat mensen met dyslexie in beelden denken. Ons onderwijs wordt veelal in woorden en in kleine stukjes aangeboden, waardoor er geen overzicht is.

Veel beelddenkers kunnen zich niet goed focussen. Door alle beelden in hun hoofd zien ze niet meer wat het begin is of het einde van een beeld. Deze wirwar van beelden veroorzaakt vaak chaos in het hoofd.

Hoe leren beelddenkers

Beelddenkers hebben voor alle woorden en letters een beeld, een klank en een betekenis nodig.

Letters, woorden en klanken

Naast het juiste beeld hebben beelddenkers ook een klank van een letter nodig.

Dit wordt moeilijk want in elk woord klinkt de a anders. Ook spreekt elke leerkracht de a anders uit. Wat is dan de juiste klank?

Davis leert dat de letter de naam Aa heeft en dat deze letter in elk woord anders kan klinken. Dit is één duidelijke regel.

Ook van het woord moet de beelddenker weten hoe het uitgesproken wordt.

Letters, woorden en beelden

Beelddenkers blijven een voorkeur houden voor het denken in (driedimensionale) beelden.

Beelddenkers kunnen alles op een 3D manier bekijken, van alle kanten dus. Tijdens het lezen is dit niet handig, want wat is dan het verschil tussen de letter d, b, p en q?

Daarnaast moeten beelddenkers van een woord eerst een beeld hebben voordat ze het kunnen lezen en onthouden.

Elk woord heeft een vaste volgorde van letters. Ook moet de beelddenker leren dat het lezen altijd in één richting plaatsvindt, van links naar rechts.

Letters, woorden en de betekenis

Is de letter een klinker of een medeklinker?

Wat is de plek van de letter in het alfabet?

We kunnen met ons alfabet van 26 letters alle klanken en woorden in onze taal maken en schrijven.

Naast het beeld en de klank van een woord moet de beelddenker ook de betekenis weten, anders kan hij het woord niet onthouden.

 

Letters, woorden en klanken

Naast het juiste beeld hebben beelddenkers ook een klank van een letter nodig.

Dit wordt moeilijk want in elk woord klinkt de a anders. Ook spreekt elke leerkracht de a anders uit. Wat is dan de juiste klank?

Davis leert dat de letter de naam Aa heeft en dat deze letter in elk woord anders kan klinken. Dit is één duidelijke regel.

Ook van het woord moet de beelddenker weten hoe het uitgesproken wordt.

Letters, woorden en beelden

Beelddenkers blijven een voorkeur houden voor het denken in (driedimensionale) beelden.

Beelddenkers kunnen alles op een 3D manier bekijken, van alle kanten dus. Tijdens het lezen is dit niet handig, want wat is dan het verschil tussen de letter d, b, p en q?

Daarnaast moeten beelddenkers van een woord eerst een beeld hebben voordat ze het kunnen lezen en onthouden.

Elk woord heeft een vaste volgorde van letters. Ook moet de beelddenker leren dat het lezen altijd in één richting plaatsvindt, van links naar rechts.

Letters, woorden en de betekenis

Is de letter een klinker of een medeklinker?

Wat is de plek van de letter in het alfabet?

We kunnen met ons alfabet van 26 letters alle klanken en woorden in onze taal maken en schrijven.

Naast het beeld en de klank van een woord moet de beelddenker ook de betekenis weten, anders kan hij het woord niet onthouden.

Leren lezen op de basisschool

In de eerste jaren op de basisschool loopt de beelddenker vaak al tegen problemen aan.

In de groepen 1 en 2 worden vaak al letters aangeleerd en soms al op de peuterspeelzaal, terwijl de hersenen nog niet voldoende ontwikkeld zijn om het 3D kijken te vervangen door 2D kijken.

In groep 3 bij het leren lezen wordt bij veel woorden een beeld aangeboden, maar niet bij alle woorden. Deze woorden noemen wij de zogenaamde beeldloze woorden, zoals: de, het, en, een, ook, op, in, en voor. Als leerlingen al in woorden kunnen denken is dit geen probleem, dit in tegenstelling tot de leerlingen met een voorkeur voor beelddenken.

Verwarring

Bij het lezen van beeldloze woorden raakt de beelddenker in verwarring, struikelt over deze woorden, slaat het woord over, of zet er een ander woord voor in de plaats.

U kunt zich voorstellen dat herhalen de verwarring niet weg neemt, maar er juist voor kan zorgen dat de beelddenker nog meer in verwarring raakt, onzeker wordt of angstig om opnieuw te falen.

De Davis® - en de Human Givens methode zijn twee verschillende en op zichzelf staande methodes, die elk binnen hun eigen context en afzonderlijk van elkaar worden aangeboden.