De Human Givens methode

Wat zijn de Human Givens?

Elk mens wordt geboren met behoeften en vermogens. Iedereen kan zijn vermogens inzetten om in de behoeften te voorzien. Deze behoeften en vermogens zijn universeel en vormen samen de Human Givens.

Naast de (basis)behoeften aan onderdak, kleding en eten, heeft iedereen ook emotionele behoeften, zoals:  een gevoel van veiligheid, het hebben van voldoende privacy, aandacht krijgen en aandacht kunnen geven.

Onze vermogens bestaan onder ander uit: verbeelding, het vermogen om te dromen, het geheugen, het inlevingsvermogen  en zelfreflectie.

Als de vermogens niet, of niet op de juiste manier ingezet worden, dan raak je uit balans en kun je niet goed meer functioneren.

Human Givens en de werking van het brein

Alle ervaringen met bijbehorende emoties worden verbonden met soortgelijke, eerder opgedane ervaringen en in ons brein opgeslagen en vormen een patroon.

Bij het ondergaan van de juiste prikkeling ervaren wij alles, wat met die oude ervaringen te maken heeft opnieuw. Soms wisten wij zelfs niet meer dat die oude ervaring nog bestond.

Ons brein kun je vergelijken met een computer. We weten vaak niet meer wat we allemaal gedownload en opgeslagen hebben. Met de juiste zoekopdracht (prikkeling) kunnen wij alles terugvinden ongeacht hoe oud het bestand is. Zo werkt het in ons brein dus ook.

Oude ervaringen kunnen soms zo overheersend zijn dat wij erdoor uit balans raken en onze vermogens niet meer op de juiste manier kunnen inzetten om aan onze behoeften te voldoen. Er ontstaan afbrekende patronen, die inslijten.

Het gevolg kan zijn dat wij ons niet meer veilig voelen, slechter slapen, gestrest raken, of problemen krijgen op het gebied van aandacht. Hierdoor kunnen wij  angstig of agressief gaan reageren. Ons immuunsysteem gaat vaak slechter werken, waardoor  er allerlei fysieke klachten kunnen ontstaan.

Dit alles is lastig, vervelend en pijnlijk.

Hoe kan de Human Givens methode helpen?

De Human Givens methode is gebaseerd op de werking van onze hersenen. De oprichters hebben een aantal technieken en strategieën verzameld en ontwikkeld, waarmee snel en effectief de emotionele lading van de negatieve ervaringen verwijderd wordt.

Deze technieken en strategieën zijn alle gebaseerd op de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.

Wat is de kracht van de Human Givens methode?
 • kort, 3-6 sessies van ongeveer 1 uur
 • praktisch
 • respectvol
 • oplossingsgericht
 • toekomst gericht
 • snelle hulp bij emotionele- en gedragsproblemen
 • helpt om de behoeften en vermogens weer in balans te brengen
 • oude leef- en denkpatronen worden vervangen door nieuwe
 • we gaan samen op zoek naar strategieën die helpen om in balans te komen
 • bij alles zijn de persoonlijke en specifieke behoeften het uitgangspunt
 • er worden concrete doelen gesteld
 • u krijgt inzicht in uw manier van denken en doen
 • resultaten zijn al snel merkbaar
 • het traject is veilig en effectief
Strategieën die gebruikt worden
 • ontspanningtechnieken
 • inzet van metaforen
 • inzetten van de verbeelding om naar mogelijkheden te kijken in plaats van naar de onmogelijkheden
 • zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen
 • zijn een combinatie van verschillende uitgangspunten van de filosofische-, de neurologische-, de psychologische- en de sociologische wetenschap
 • zijn gericht op het aanbrengen van verandering van de onbewust ingesleten en afbrekende patronen.
Wanneer is Human Givens nog meer aan te bevelen?
 • bij problemen in de relationele sfeer
 • bij de behandeling van een trauma
 • als je last hebt van chronische woede
 • bij verslavingen
Erkenning

In Engeland is de Human Givens methode door de National Health Service officieel erkend als meest succesvolle kortdurende therapie.

De Human Givens methode is in mei 2016 in Engeland officieel geaccrediteerd door de Professional Standards Authority (PSA) for health and social care en wordt vanaf heden in Engeland volledig vergoed.

 

In Nederland zijn wij in onderhandeling met verzekeraars.