Kenmerken van beelddenken

Hieronder zijn een aantal mogelijk sterke en zwakke kenmerken van het denken in beelden opgesomd.  Dit is een indicatie. Elke beelddenker is anders en heeft dus andere sterke- en zwakke kenmerken.

Mogelijk sterke kenmerken van beelddenken:
Geheugen
 • uitstekend lange termijngeheugen als het gaat om ervaringen, locaties en gezichten
Sociale vaardigheden
 • begrip hebben voor problemen van anderen
 • groot doorzettingsvermogen
Creativiteit
 • meerdere aspecten van een probleem tegelijk zien
 • levendige verbeelding
 • creatief in het bedenken van oplossingen
 • aanleg voor kunst, drama, muziek, sport, verhalen vertellen, verkopen, zaken doen, ontwerpen, bouw of techniek
Visueel-analytische vaardigheden
 • snel zien hoe iets (bijvoorbeeld een gebouw of een wiskundig probleem) is opgebouwd, hoe het in elkaar zit
 • een groot geheel makkelijk opsplitsen in de delen waaruit het is opgebouwd
Ruimtelijke vaardigheden
 • sterk in driedimensionaal denken (een voorwerp dat ze maar van één kant zien, kunnen beelddenkers in hun gedachten van alle kanten bekijken)
Mogelijk zwakke kenmerken van beelddenken:
Geheugen
 • problemen met onthouden van losse, op zichzelf staande gegevens
 • problemen met complexe, meervoudige opdrachten
 • afspraken en spullen vergeten
Sociale vaardigheden
 • weinig zelfvertrouwen, emotionele-, sociale- en gedragsproblemen
Aandacht en concentratie
 • kan snel afgeleid zijn
 • concentratieproblemen
 • vergeetachtigheid en verstrooidheid
Oriëntatie in tijd en ruimte
 • moeite met klok lezen
 • zwak gevoel voor tijd en ordening in tijd
 • moeite met begrippen zoals: links, rechts, voor, na, boven en onder
Motorische vaardigheden
 • moeizaam schrijven
 • slecht leesbaar schrift
 • onhandigheid
Organisatorische vaardigheden
 • orde en structuur
 • taken vergeten
 • agenda onvolledig ingevuld
 • moeilijk orde houden, allerlei dingen verliezen