Ons brein

Ons brein bestaat uit een drie lagen en is vooral belangrijk voor het besturen van ons lichaam. Beweging, gevoel, gedrag en zaken als lichaamstemperatuur, hartslag, ademhaling en bloeddruk worden hier geregeld. Ook is het brein belangrijk voor ons geheugen, bewustzijn en emoties. Ons brein stuurt ons hele lichaam aan.

De drie lagen

  1. het reptielen brein
  2. het limbische systeem
  3. de neocortex

Het reptielenbrein

Dit is het oudste gedeelte van onze hersenen, hier worden de reflexmatige  lichaamsbewegingen, de bloedsomloop en de ademhaling aangestuurd.

Het limbische systeem

Het limbische systeem of het emotionele brein ontvangt en verwerkt informatie die wij via onze zintuigen ontvangen.
Dit systeem is verantwoordelijk voor onze gevoelens. Het zorgt ervoor dat wij gebeurtenissen onthouden, zodat wij deze herhalen of vermijden. Dit vindt onbewust plaats.

De amygdala speelt hierbij een belangrijke rol. Deze zet ons lichaam aan tot het maken van hormonen waardoor wij reflexmatig reageren en niet meer kunnen denken.

De neocortex

De neocortex of het denkende brein is de jongste laag van ons brein. Hierdoor zijn wij onder andere in staat om: taal te gebruiken, logisch na te denken en te leren.

Je zou denken dat dit ons tot verstandige mensen maakt. Toch is ons gedrag voor het grootste gedeelte gebaseerd op emotionele beslissingen.
De neocortex bestaat uit twee helften, een linker en een rechter helft.
Onze neocortex bestaat uit 2 delen. Een rechterhelft en een linkerhelft. Bij beelddenkers is de rechterhersenhelft het meest actief.
De rechter hersenhelft staat voor het gebruik van beelden, de linker hersenhelft staat voor het gebruik van woorden.