Privacyverklaring  van inBalans Delft- Hilde van Westrhenen

inBalans  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens inBalans:

Hilde van Westrhenen

Aziëlaan 236

2622 JN Delft

06- 10 68 16 05

Info@inbalansdelft.nl

Ik ben mij ervan bewust dat u vertrouwen stelt in inBalans. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy en gegevens te beschermen. Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik verzamel en waarom ik deze gegevens verzamel.

Door gebruik te maken van deze website accepteert u mijn privacybeleid.

Het gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer u zich aanmeldt via de website voor informatie over mijn diensten, dan vraag ik u om de volgende persoonsgegevens te verstrekken: naam, adres, telefoonnummer en

e-mailadres.

Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen.

Als u van mijn diensten gebruik wilt maken vraag ik u om persoonlijke gegevens zoals boven genoemd en om gegevens die van belang zijn om de coaching of counseling optimaal te laten verlopen. Deze gegevens verkrijg ik mondeling en/of schriftelijk.

Alleen  na schriftelijke toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.

De persoonlijke gegevens kunnen altijd opgevraagd worden door de cliënt (indien 16 jaar en ouder) of de ouders van de cliënt.

Persoonlijke gegevens worden ook gebruikt voor de verwerking en de facturering  van de coaching of couseling.

De persoonlijke informatie zal niet met andere personen of organisaties gedeeld worden, behalve wanneer ik redenen heb om aan te nemen dat u, of anderen het risico lopen te worden geschaad of wanneer er een wettelijke verplichting is om deze openbaar te maken.

Als u gebruik maakt van de diensten van inBalans vraag ik u een vertrouwensovereenkomst te tekenen. Voor een minderjarige cliënt (tot 16 jaar) vraag ik de ouder, of wettelijke verzorger om dit te tekenen.

Met de boekhouder, die de gegevens van inBalans verwerkt voor de financiële- en fiscale afhandeling heb ik een geheimhoudingsovereenkomst afgesloten.

Alle gegevens zullen 7 jaar worden bewaard overeenkomstig de voorwaarden van de AVG.

Communicatie:

Aan het einde van een Davis® counseling maak ik een fotoverslag van de activiteiten.

Alleen met schriftelijke toestemming zal ik herkenbare foto’s of een filmpje van u of uw kind maken en toevoegen.

Sommige (niet herkenbare) foto’s (van bijvoorbeeld kleimodellen) zullen gedurende het bestaan van inBalans bewaard blijven, zodat ik die kan gebruiken als voorbeeld voor andere cliënten.

Na een Human Givens coaching zal ik, indien de client minderjarig is, mondeling verslag uitbrengen aan de ouders.

Indien nodig voor de dienstverlening van inBalans neem ik telefonisch of via de e-mail

contact op.